Våra fordon

FORDON

Vi har en fordonskombination för varje unikt uppdrag.

ADR-SLAMSUG


Dessa lastbilar är utrustade med ADR aggregat från Rolba Sverige AB 

och konstruerade efter speciella regler och krav enligt faställda normer för transport av farligt gods i mobila tryckkärl.

Dom används för att suga miljöfarliga vätskor och transportertera till destruktion eller lagring.

* Rengöring av cisterner och villaoljetankar

* Slamsugning av oljeavskiljare och tvättrännor

* Tömning av spilloljatankar

* Transport av lösningsmedel, spillolja och andra miljöfarliga vätskor.

All vår personal har erfoderlig ADR-Utbildning och är säker i hanteringen utav farligt avfall och ni kan lita på att vi tar hand om ert farliga avfall på bästa och miljösäkraste sätt.

Vi arbetar för såväl privatpersoner som företag och industri.


ADR- TORR & VÅT-SUG

GRÄVSUG


En torrsug är speciellt lämpad för att suga och blåsa både torra och våta meterial inom industi och byggsektorn. tex grus och sten.

Den är en mångsidig och användbar med hög sugkapacitet och grova slangar på XX diameter.

Tänk allt där en gigantisk damsugare kan underlätta.

Vid tex sugning på svårtillgängliga platser som krypgrunder, bjälklag, vindar osv där man vill ha minimal åverkan på omgivningen.LASTVÄXLARE


För div transporter som container, flak och ADR-tankar.

Transporterar både fast och flytande avfall, samt farligt avfall.

Specialbyggda lastväxlarvagnar för att även kunna utföra maskintransporter.

Vi ekipage för max tillåtna 64 ton transporter.

SLAMSUG

Våra tre Volvo FMX Lastbilar är speciellbyggda för slamtömningar och tankarna är utrustade med den senaste teknikens mätare, Volymen avläses mer exakt än någonsin. Volymen i liter visas för pågående och den föregående tömningen.

Mätaren är dessutom utrustad med en minnesfunktion där det går att plocka fram volymen i liter för de 10 senaste tömningarma. Vilket ger en säker och exakt registrering i ordersystemet.


Vi utför slamtömningar åt Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner.

AVVATTNINGSBIL

Slamsug med avvattning, vilket innebär att man skiljer slammet från vattnet och återför vattnet till brunnen, vilket förbättrar brunnens funktion.

BORST & SUG-BIL


Tack vare att det samtidigt borstas, sopas, spolas och sugs blir det inget damm när han far fram. Rengör alla hårda ytor.

SPOLBIL


Vi Spolar alla typer av rörsytem.

med kalltvatten eller hetvattentvätt.

- Avlopp.

- Kulvert.

- Vägtrummor.

- Borrade brunnar.

- tak.

Vi utför spolning i Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall och Ljusdal med omnejd.

JUMBOSPOLARE


Spolar kulvertar och större trummor med kapacitet på 640 minutliter och 300kg tryck.

Jumbo spolar rent så du slipper gräva upp ledningar, kulvertar och trummor.

KRANBIL


För transporter och flytt av svårhanteliga objekt.

Virke, vattentankar, cicterner m.m.


BULKBIL


Kör pellets för Älmestd över hela södra norrland under vintermånaderna.


OLJEBIL


Kör oljehaltigtavfall till framför allt Svensk Oljeåtervinning och Dewatech AB.


LUTBIL


Används till att köra Natiumlut åt Iggesundsbruk.

FLAK, CONTAINERS & MILJÖSTATIONER


Vi har alla möjliga storlekar på containers, flak och miljöstationer för både korttids och långtids uthyrning.

#TEAMOLOFSSONS