Flak & Containers

FLAK & CONTAINERS

ATT TÄNKTA PÅ

Tänk på att när du fyller en container…

Avfallsstationerna debiterar extra avgift för felsorterat avfall


Exempel på Brännbart avfall

•Trä

•Plast

•Textil

•PappersmaterialOsorterat/Ej Brännbart avfall – Får Ej innehålla

(Om cont innehåller detta avfall, klassas avfallet som Deponi)

•Gips

•Hushållsavfall

•Isolering

•PVC-plast

•Porslin/glasExempel på Farligt avfall som Ej får läggas i container

(För att transportera farligt avfall måste man ha särskilt tillstånd)

•Asbest

•Aska eller annat material som kan orsaka brand

•Batterier

•Behållare med flytande innehåll

•Bekämpningsmedel

•Däck

•Elektronik

•Explosiva ämnen

•Färgrester

•Gasbehållare

•Gifter

•Glas

•Lim- och lackrester

•Lösningsmedel

•Kemikalier

•Tryckimpregnerat trä

•Tungmetaller

#TEAMOLOFSSONS